Bewoners bepalen de buurt

Stichting Meevaart

De stichting Meevaart beheert voor bewoners belangrijk vastgoed in de Indische Buurt, geeft bewonersinitiatieven een kans, biedt werkervaring en scholingsplaatsen en wil de buurteconomie versterken.

Lees hier de statuten.

De bezetting van het bestuur

Mw. Roswitha Bergmann, voorzitster
Dhr. Guido Rooijackers, penningmeester
Mw. Stella de Swart, algemeen bestuurslid

Stichting Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers, ook het bestuur zet zich geheel vrijwillig in voor Stichting Meevaart. Leden van het bestuur ontvangen hiervoor een vrijwilligersvergoeding.

Privacy Statement

De Meevaart hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, donateurs, vrijwilligers en bezoekers van de website. Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij daarom zo zorgvuldig mogelijk, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Lees hier ons Privacy Statement

Jaarverslag en jaarcijfers 2023 Stichting Meevaart.

Lees hier het jaarverslag en jaarcijfers 2023 van Stichting Meevaart.

Jaarverslag en jaarcijfers 2022 Stichting Meevaart.

Lees hier jaarverslag en de jaarcijfers 2022 van Stichting Meevaart.

 

Jaarverslag en jaarcijfers 2021 Stichting Meevaart.

Lees hier jaarverslag en de jaarcijfers 2021 van Stichting Meevaart.

 

Jaarverslag en jaarrekening 2020 Stichting Meevaart.

Lees hier het jaarverslag en de jaarcijfers 2020 van Stichting Meevaart.

Horizontale verantwoording en activiteitenverslag 2018

Lees hier het activiteitenverslag 2018. Deze is toegelicht tijdens de horizontale verantwoording op 14 juni 2019 van in De Meevaart. Bekijk hier de presentatie.

Horizontale verantwoording over 2017

Op 22 juni 2018 hebben het bestuur en de algemeen manager een horizontale verantwoording afgelegd over wat de Stichting Meevaart in 2017 heeft ondernomen. Horizontale verantwoording is een niet verplichte vorm van verantwoording. Ze hebben hier voor gekozen omdat ze graag inzicht willen geven aan de vrijwilligers die het mogelijk maakten dat in 2017 ruim 200 buurtorganisaties, buurtinitiatieven e.d. van de Meevaart gebruik maakten.

Er is verteld over de gebruikers van de Meevaart, Batavia en Majella en er werd gepresenteerd welke initiatieven en projecten in 2017 door de Meevaart ondersteund zijn en waarom wij dat doen. Ook werden de financiën toegelicht. Wat ontvangen wij van het stadsdeel en wat brengen wij zelf op?  Ook over de toekomst van Stichting Meevaart werd gesproken: Zaken als waar willen wij voor staan en wat zijn belangrijke speerpunten werden gepresenteerd en besproken.

Bekijk hier de presentatie.