Gedragen door vrijwilligers

Werken in De Meevaart

De Meevaart is een uniek community center in de Indische Buurt waar bewoners met diverse achtergronden, interesses, nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek kunnen vinden en activiteiten uitvoeren. Een plek waar bezoekers, gebruikers en medewerkers zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faciliteiten en de organisatie te verbeteren en de sfeer in de buurt beter te maken en te houden.

In de Indische buurt wonen bijna 23.000 mensen. Mensen met 183 nationaliteiten leven bij elkaar en komen elkaar tegen in onder meer het buurtcentrum De Meevaart. De Meevaart heeft behalve fysieke ruimtes ook een sfeer nodig waarin iedereen zich thuis voelt. Hiervoor is de inzet van de vrijwilligers enorm van belang. De Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers want zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers en stagiaires. kan De Meevaart niet bestaan. Door hun bijdrage is het mogelijk om De Meevaart 90 uur in de week open te houden voor de vele bewonersinitiatieven.

Vrijwilligers zien De Meevaart als hun huis en ervaren de Meevaart als een grote familie. Ze voelen zich verantwoordelijk voor De Meevaart, zijn alert en zorgen ervoor dat het op rolletjes loopt. Ze voelen zich gewaardeerd en krijgen complimenten voor wat ze doen. Waarden als hoffelijkheid en dienstbaarheid zijn erg belangrijk

Naast de vrijwilligers en stagiaires kent De Meevaart een klein bedrijfsbureau dat gerund wordt door een team van betaalde krachten (2,3 fte) en vrijwilligers. Zij voeren de taken uit op het gebied van algemeen management, communicatie, (financiele) administratie, zaalhuur, techniek, gebouwenbeheer, systeembeheer, leermeesterschap en ondersteuning. hap.

Wil jij vrijwilliger worden, lees dan hier meer.