Gedragen door vrijwilligers

Werken in De Meevaart

De Meevaart is een uniek community center in de Indische Buurt waar bewoners met diverse achtergronden, interesses, nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek kunnen vinden en activiteiten uitvoeren. Een plek waar bezoekers, gebruikers en medewerkers zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faciliteiten en de organisatie te verbeteren en de sfeer in de buurt beter te maken en te houden.

In de Indische buurt wonen bijna 23.000 mensen. Mensen met 183 nationaliteiten leven bij elkaar en komen elkaar tegen in onder meer het buurtcentrum De Meevaart. De Meevaart heeft behalve fysieke ruimtes ook een sfeer nodig waarin iedereen zich thuis voelt. Hiervoor is de inzet van de vrijwilligers enorm van belang. De Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers want zonder de tomeloze inzet van jaarlijks zo´n 100 vrijwilligers en stagiaires van de opleiding kan De Meevaart niet bestaan. Door hun bijdrage is het mogelijk om De Meevaart 90 uur in de week open te houden voor de vele bewonersinitiatieven.

Vrijwilligers zien De Meevaart als hun huis en ervaren de Meevaart als een grote familie. Ze voelen zich verantwoordelijk voor De Meevaart, zijn alert en zorgen ervoor dat het op rolletjes loopt. Ze voelen zich gewaardeerd en krijgen complimenten voor wat ze doen. Waarden als hoffelijkheid en dienstbaarheid zijn erg belangrijk

Functies 2019

Administratie/financieel 4, Algemeen manager 1, Beheer 16, Beheertechnicus onderhoud 1, Bestuur 4, Buurtrestaurant 7, Coach/Pop gespreksleider 1, Coach coördinatoren beheer 1, Coach keuken en kantine 1, Communicatie 3, Coördinator beheer 7, Coördinator Keuken 1,  Coördinator kunstenaars community 1, Coördinator techniek 1, Filmmaker 1, Fotograaf 1, Kunst en cultuur/ programmeur 2, Leermeester 2, Muzikant 1, Nederlandse taal docent 2, Ontwerper 1,  Ontwikkelaar 1, Coördinator Ouderen en eenzaamheid 1, Postbode 1, Schoonmaak 3, Stagiairs 32, Systeembeheer 1, Technisch beheer 1, Thai Chi 1,  Verzorging flora 1.

Bedrijfsbureau

Naast de meer dan 100 vrijwilligers en stagiaires kent De Meevaart een klein bedrijfsbureau dat gerund wordt door een team van betaalde krachten (2,3 fte) en vrijwilligers. Het bedrijfsbureau voert taken uit op het gebied van algemeen management, communicatie, (financiële) administratie, zaalhuur, techniek, ICT, gebouwenbeheer, systeembeheer en ondersteuning. Naast het het bedrijfsbureau zijn er nog twee betaalde functies op het gebied van coaching en leermeesterschap.

Alle betaalde krachten verrichten ook vrijwilligerswerk bij De Meevaart.

Zoals er te lezen is er een grote verscheidenheid aan functies binnen De Meevaart. In 2019 maakten in totaal 100 mensen het mogelijk om De Meevaart te laten bestaan. Wil jij vrijwilliger worden, lees dan hier meer.