17

Experiment en co-creatie

De Meevaart toen, nu en in de toekomst

Na een ingrijpende verbouwing van het gebouw koos Stadsdeel Oost in december 2011 voor een nieuwe koers en vroeg een groep actieve bewoners van de Indische Buurt om het beheer van De Meevaart in eigen handen te nemen. Een uniek sociaal experiment; de programmering en het beheer van achttienhonderd vierkante meter in de Balistraat werd in de handen van bewoners gelegd. Om deze overdracht mogelijk te maken werd de Stichting Meevaart Ontwikkelgroep (MOG) opgericht.

De Meevaart was en is nog steeds het schoolvoorbeeld van co-creatie tussen burgers en de lokale overheid. Een voorbeeld met veel kanten: het beheer organiseren met behulp van vrijwilligers en studenten, inspraak van bewoners op beleid en uitvoering, opzet van een solide community, op orde houden van de exploitatie en meepraten over de prioriteiten en het beleid, om maar een paar voorbeelden te noemen. Niet alles wat we willen lukt ook maar we leren ervan.

Het experiment is nog niet ten einde. Sterker nog, het zal wat ons betreft nooit af zijn. De samenleving om ons heen verandert continu. Zo zijn er sinds 2011 meer jongeren, expats en doorstarters in de Indische Buurt komen wonen en zijn er nieuwe winkels en caf├ęs opengegaan.

De economische crisis lijkt voor nu voorbij te zijn. De leegstand is nu schaars, en de knappe koppen in de wijk en de gemeente spreken van gentrificatie (opwaardering) en tweedeling. Intussen blijven de problemen rond werkloosheid van jongeren, armoede, onbetaalbare huren voor bewoners en kleine ondernemers en polarisatie onveranderd en in sommige gevallen zelf verergerd overeind.

De kansen voor de wijk groeien, maar de bedreigingen evenzeer. Hoe kunnen we gastvrij zijn voor de nieuwkomers en de kansen benutten maar ook zorgen dat de benadeelde groepen niet nog meer benadeeld worden?

Ook de overheid verandert. In de afgelopen vier jaar (2014-2018) heeft Amsterdam in de stadsdelen gefunctioneerd met een bestuurscommissie, een decentraal orgaan met veel minder bevoegdheden dan de voormalige stadsdelen maar wel met een directe vertegenwoordiging van de burgers.