De grondslagen van De Meevaart

Visie van De Meevaart

De Meevaart is een community centrum waar naar hartenlust kan worden geëxperimenteerd met het vinden van nieuwe wegen voor een meer harmonieuze en solidaire samenleving. Waar mogelijkheden centraal staan en niet belemmeringen. Waar het eigen belang makkelijk kan samenvloeien met het collectieve belang. Waar vrijwilligers en bezoekers zich thuis voelen. En waar de vrijwilligers en bezoekers zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faciliteiten en organisatie te verbeteren en de sfeer nog beter te maken. Ontwikkeling en participatie staan centraal in De Meevaart zowel voor medewerkers en vrijwilligers als voor gebruikers én bestuur.

De Meevaart is voortrekker in het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt. Dit vindt plaats in samenspraak met de bewoners van de Indische buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen, co-creatie dus. Het bestuursmodel en het beheer- en exploitatieplan zijn hierop afgestemd. De Meevaart wil activiteiten en diensten in deze driehoek blijven formuleren en als gelijkwaardige partner gezien worden door de overheid.

We kunnen deze functie alleen vervullen als we dat doen in nauwe samenwerking en afstemming met andere organisaties, communities en netwerken in de wijk. Die lopen namelijk tegen vergelijkbare vraagstukken aan als waar de Meevaart mee te maken heeft.

De Meevaart initieert projecten in samenwerking met de community en stelt hun expertise en netwerk ter beschikking aan bewonersinitiatieven.

Met nieuwe participatievormen stimuleren we dat bewoners zelf een andere rol innemen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen voorzieningen. De Meevaart kan gezien worden als een wijkonderneming. Deze wijkonderneming faciliteert bewonersinitiatieven, biedt werkervarings- en scholingsplaatsen en versterkt de wijkeconomie.

De Meevaart staat open voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn en laat zich door haar programmering zien als een voorziening voor alle groepen en organisaties in de buurt. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De houding die hierbij hoort, is er een van respect, gastvrijheid en interesse in de ander. Er is geen ruimte voor uitsluiting op basis van sekse, geloof, filosofische of politieke overtuiging, seksuele voorkeur, leeftijd en lichamelijke of mentale beperkingen.

Lees hier het Beleidsplan 2018-2022 van Stichting Meevaart