Opleiding Vertrouwenspersoon

De Indische Buurt is een kansrijke wijk, waar veel mensen zich belangeloos inzetten voor hun buren. Samen Vooruit is een opleiding gestart voor mensen die nu al hulp bieden aan huishoudens die leven in armoede.
De opleiding vertrouwenspersoon IB Kansrijker is gestart in november 2019 en wordt verzorgd door de Vrijwilligers Academie in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam. De opleiding wordt gegeven in De Meevaart.
Andere partners van Samen Vooruit die deze opleiding mogelijk maken zijn: Stichting Assadaaka Community, Civic Amsterdam, Buurthulp Oost, Stichting Meevaart, Stichting Pyramide en Stichting Peywand.

Door middel van deze training wil Samen Vooruit | IB Kansrijker deze vertrouwenspersonen ondersteunen zodat zij zich nog beter kunnen inzetten en de huishoudens die ze helpen nog beter kunnen begeleiden. Daarnaast zullen de deelnemende vertrouwenspersonen ook beloond worden voor hun inzet voor en hulp aan deze huishoudens. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. Dit komt door de complexiteit aan instanties, organisaties, regels en mensen waar ze mee te maken krijgen. Een vertrouwenspersoon kan ze helpen hier in hun weg in te vinden en meer greep te krijgen op hun leven. Dat kan omdat de vertrouwenspersoon zich voor langere tijd aan een huishouden committeert en hen daarbij met diverse zaken  helpt.

Meer weten over de training vertrouwenspersoon?
Stuur dan een mail naar info@samenvooruit.amsterdam onder vermelding van Opleiding vertrouwenspersoon IB Kansrijker t.a.v. Firoez Azarhoosh