Samen Vooruit

Samen Vooruit, Indische buurt aan zet!

Samen Vooruit is een buurtinitiatief  voor het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en gemeente op gezamenlijke buurtprogramma’s.

Er gebeurt en verandert veel in de buurt, het is een dynamische tijd met veranderende prioriteiten in de wijk. Ook het bestuurlijk stelsel wordt veranderd.

Daarom is het juist nu belangrijk dat we samen als buurt vooruitkijken en meedenken met de overheid.
Samen Vooruit doet dit door input te verzamelen van bewoners en uit de communities. De buurtperspectieven en buurtprioriteiten die hieruit voortkomen zijn de basis voor de burgerperspectievennota. Ze zijn ook de leidraad om onze wensen en strategie kenbaar te maken aan het nieuwe gemeentebestuur in Amsterdam. Bewoners werken diverse programma’s samen verder uit met bestuurders en ambtenaren in Oost. Samen Vooruit richt zich op de volgende programma’s:

– Deltaplan voor de bestrijding van armoede in Indische Buurt
– Lokale democratie, bewonersinitiatieven en betrokken burgers
– Talentontwikkeling, pedagogisch klimaat, educatie en cultuur
– Duurzaamheid, wonen en circulaire economie

Deze programma’s willen we graag gezamenlijk met jou, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders in oost en met de gemeente Amsterdam uitwerken en uitvoeren. Dit moet gebeuren in de komende vier jaar. Centraal hierbij staat het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners.

Missie: Het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en de gemeente in gezamenlijke buurtprogramma’s.

Contact?

Meer weten of meedoen? Mail naar info@samenvooruit.amsterdam

Kijk op de website samenvooruit.amsterdam en volg Samen Vooruit op Facebook