Samen Vooruit

Samen Vooruit, Indische buurt aan zet!

Samen Vooruit is een buurtinitiatief  voor het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en gemeente op gezamenlijke buurtprogramma’s.

Er gebeurt en verandert veel in de buurt, het is een dynamische tijd met veranderende prioriteiten in de wijk. Ook het bestuurlijk stelsel wordt veranderd.

Daarom is het juist nu belangrijk dat we samen als buurt vooruitkijken en meedenken met de overheid.
Samen Vooruit doet dit door input te verzamelen van bewoners en uit de communities. De buurtperspectieven en buurtprioriteiten die hieruit voortkomen zijn de basis voor de burgerperspectievennota. Ze zijn ook de leidraad om onze wensen en strategie kenbaar te maken aan het nieuwe gemeentebestuur in Amsterdam. Bewoners werken diverse programma’s samen verder uit met bestuurders en ambtenaren in Oost. Samen Vooruit richt zich op de volgende programma’s:

– Deltaplan voor de bestrijding van armoede in Indische Buurt
– Lokale democratie, bewonersinitiatieven en betrokken burgers
– Talentontwikkeling, pedagogisch klimaat, educatie en cultuur
– Duurzaamheid, wonen en circulaire economie

Deze programma’s willen we graag gezamenlijk met jou, bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders in oost en met de gemeente Amsterdam uitwerken en uitvoeren. Dit moet gebeuren in de komende vier jaar. Centraal hierbij staat het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners.

Missie: Het verder versterken van de Indische Buurt en de kracht van bewoners, door middel van co-creatie met bewoners, professionals en de gemeente in gezamenlijke buurtprogramma’s.

Contact?

Meer weten of meedoen? Mail naar info@samenvooruit.amsterdam

Kijk op de website samenvooruit.amsterdam en volg Samen Vooruit op Facebook

Samen Vooruit tijdens corona

Laat niemand achter: Iedereen een warme maaltijd!

In Amsterdam Oost wonen we samen, ook ten tijden van crisis. Door de COVID-19 crisis worden ook kwetsbare buurtbewoners hard geraakt, veel maatschappelijke vangnetten zijn nu minder beschikbaar waardoor sommige mensen zonder maaltijd komen te zitten.

Om ervoor te zorgen dat niemand zonder maaltijd komt te zitten, is Samen Vooruit een buurtinitiatief gestart met 3WO, de buurtkeukens en vrijwilligers, om maaltijden te koken en te bezorgen aan de mensen die het juist nú extra hard nodig hebben. Zij zetten zich kosteloos in. We streven er naar om 2.000 maaltijden per week uit te delen. Eén maaltijd kost €2,50!

Met z’n allen doen we momenteel ons uiterste best om de kwetsbaren in de buurt te ondersteunen. Donaties komen geheel ten goede aan de inkoop van ingrediënten, verpakking en het Armoedefonds.

Geef wat je kan, alle kleine beetjes helpen!

Kijk voor meer informatie op https://samenvooruit.amsterdam/maaltijden/

Corona Hulp Bulletin

Door de coronacrisis is het leven anders, er zijn veel organisaties en (nieuwe) initiatieven die informatie en hulp bieden. Daarom hebben wij een speciaal bulletin gemaakt en verspreid door de buurt, met hierin een aantal handige organisaties en initiatieven op een rijtje die juist nu voor de buurt klaar staan. Want alleen samen krijgen we corona onder controle en alleen samen kunnen we vooruit!

Bekijk het overzicht van de organisaties die nu hulp bieden aan de buurt hier en houd onze social media in de gaten.