In Uncategorized

In 2019 hebben we voor het eerst een bezoekerstevredenheidsonderzoek gehouden, dit zodat we ons zelf kunnen blijven verbeteren en weten waar de knelpunten liggen. We hebben de vragenlijst breed uitgezet onder bezoekers en gebruikers van De Meevaart, zowel online als offline. 216 mensen hebben meegedaan aan het onderzoek. De resultaten hebben we geanalyseerd en gepresenteerd tijdens de horizontale verantwoording in juni.

Dit zijn de resultaten van het tevredenheidsonderzoek en de horizontale verantwoording.

Door op de link te klikken kunt u het verslag inzien.

Resultaten tevredenheidsonderzoek De Meevaart

Recent Posts