In Uncategorized
Vandaag is het woord aan Mária van Veen, die vertrekt als voorzitter van Stichting Meevaart. Bedankt voor je inzet en de fijne samenwerking Mária!

“Als je binnenkomt bij De Meevaart merk je meteen dat het een fijn gebouw is, waar iedereen zich thuis voelt. Voor mij persoonlijk zijn ook de verschillende culturen die je tegenkomt in De Meevaart heel leuk. Ik ben zelf bicultureel, met een Curaçaose moeder en een Haagse vader.

Ik ga wel met gemengde gevoelens weg bij De Meevaart. Er zijn dingen die ik nog had willen afronden, maar ik weet ook dat De Meevaart nu in goede handen is.

Als bestuur is het je belangrijkste taak om te zorgen voor de randvoorwaarden,

zodat De Meevaart vervolgens kan zijn wie ze wil zijn. De leukste activiteiten waren natuurlijk de momenten dat je samen was, bijvoorbeeld een vrijwilligersbijeenkomst, of de diplomauitreiking van de opleiding. Het was heel jammer dat er door corona weinig contact met de vrijwilligers en medewerkers was.

Van oorsprong ben ik sociaal-cultureelwerker. Mijn hele leven heb ik in maatschappelijke organisaties gewerkt: Onder andere als voorzitter van de Vrouwenbond FNV, als CAO-onderhandelaar voor werknemers in de land- en tuinbouw en als directeur van de Woonbond. Uiteindelijk was mijn laatste betaalde baan bij VluchtelingenWerk.

Een les die ik heb geleerd is dat je constant moet blijven werken aan diversiteit, zodat het niet slechts woorden zijn, maar dat het ook waargemaakt wordt. Ook in De Meevaart is het belangrijk om voor elkaar open te blijven staan. Zodat iedereen die een bijdrage wil leveren aan de buurt – hoe anders iemand ook is – een plek heeft binnen De Meevaart en zich er thuis voelt.”

Recent Posts