In Uncategorized

De Stichting Meevaart heeft als doel (als volgt in de statuten beschreven):

a) het ontwikkelen en bevorderen van optimale bewonersparticipatie in de Indische Buurt te Amsterdam;
b) het faciliteren van initiatieven teneinde in het gebouw de Meevaart en ander maatschappelijk vastgoed vallend onder de stichting Meevaart ruimte te doen bieden aan de ambitie van bewoners en het ontwikkelen van de potentie van bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk;
c) het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt, in samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen;
d) het beheren van maatschappelijk vastgoed door bewoners en stagiairs en hen hiervoor te kwalificeren en te faciliteren.

Het huidige bestuur van Stichting Meevaart bestaat uit drie leden:

– Mária van Veen, voorzitter
– Herbert Koobs, secretaris
– Rached Handich, penningmeester

Het bestuur komt 7 – 8 keer per jaar bijeen. De tijdsbesteding is minimaal een dag per maand.
In de septembervergadering besluiten we over het werkplan en begroting van de Meevaart, de Indische BuurtBalie en over een aantal projecten die onder de stichting Meevaart vallen.
In maart stellen we de jaarstukken vast en in juni bespreken we de inhoudelijke halfjaarrapportages voor de subsidiegevers. De financiële kwartaalrapportages worden periodiek in de bestuursvergadering besproken.
Relevante ontwikkelingen in de Meevaart en de Indische Buurt komen elke bestuursvergadering aan de orde.

We zijn op zoek naar twee actieve in en/of betrokken bewoners bij de Indische Buurt die het bestuur willen versterken. Mocht je geen bestuurlijke ervaring hebben dan is deelname aan ons bestuur een goede mogelijkheid om die ervaring op te doen.
Profiel nieuwe bestuursleden
– Je bent actief in en/of betrokken bij de Indische Buurt
– Je onderschrijft het doel en de missie van de Meevaart
– Je hebt een visie op hoe het doel van de Meevaart kan worden gerealiseerd
– Je bent een teamspeler en kan tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor een bestuurlijke taak
– Je beschikt over enige bestuurlijke ervaring – Je hebt een hbo werk en denkniveau.

Voor meer informatie zie de website: meevaart.nl direct reageren kan door een e-mail te sturen naar Herbert Koobs, koobsherbert@hetnet.nl

 

Recent Posts