In Uncategorized

Op 21 maart 2018 zijn er in Nederland gemeenteraadsverkiezingen. Gemeenten beslissen zelfstandig over heel veel zaken zoals zorg, ruimtelijke ordening en houden toezicht op scholen, woningcorporaties en uitkeringen.

‘Alles is politiek’ wordt wel eens gezegd. Maar wat is politiek eigenlijk? Is dat niet iets wat zich te veel buiten de leefwereld van burger afspeelt? Namelijk in de onzichtbare krochten van het gemeentehuis, of vooral in de regeringsgebouwen in Brussel, Washington of Moskou?

Met het wegvallen van de stadsdelen lijkt de kloof van burger naar politiek nog groter te worden. Hoe verhoudt zich dat met de wens om burgers meer verantwoordelijk te maken en de bewonersinitiatieven die in de Indische Buurt floreren zichtbaar te houden? Deze vragen komen aan bod bij de politieke avonden organiseren we dialogen tussen politici buurtbewoners en anderen belangstellenden.

 

 

Recent Posts