headerbeeld

Gedragen door vrijwilligers

Werken in De Meevaart

 

De Meevaart is een uniek community center in de Indische Buurt waar bewoners met diverse achtergronden, interesses, nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek kunnen vinden en activiteiten uitvoeren. Een plek waar bezoekers, gebruikers en medewerkers zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faciliteiten en organisatie te verbeteren en de sfeer in de buurt goed te maken en te houden.

In de Indische buurt wonen bijna 23.000 mensen. Mensen met 183 nationaliteiten leven bij elkaar en komen elkaar tegen in onder meer het buurtcentrum De Meevaart. De Meevaart heeft behalve fysieke ruimtes ook een sfeer nodig waarin iedereen zich thuis voelt. Voor beide is de inzet van de vrijwilligers enorm van belang. De Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers want zonder de tomeloze inzet van jaarlijks zo´n 60 vrijwilligers kan De Meevaart niet bestaan. Door hun bijdrage is het mogelijk om De Meevaart 90 uur in de week open te houden voor een diversiteit van bewonersinitiatieven.

Vrijwilligers zien De Meevaart als hun huis en ervaren die als een grote familie. Ze voelen zich verantwoordelijk voor De Meevaart, zijn alert en zorgen ervoor dat het op rolletjes loopt. Ze voelen zich gewaardeerd en ontvangen complimenten voor wat ze doen. Waarden als hoffelijkheid en dienstbaarheid worden hoog in het vaandel gehouden.

Functies

Er is veel te doen bij De Meevaart, op dit moment worden de volgende functies binnen de meevaart uitgevoerd: Algemeen manager, administratief medewerker, beheerder, beheertechnicus onderhoud, bestuurslid, coach, communicatie medewerker, coordinator beheer, coordinatoor keuken, coordinator kunstenaars community, filmmaker, fotograaf, kok bij het buurtrestaurant, leermeester, ontwikkelaar, ondersteuner techniek leer-werk bedrijf, schoonmaker, systeem beheerder, technisch beheerder, technische ondersteuner, Thai Chi docent, voetbal coach en verzorger flora.

 

Bedrijfsbureau

Naast de meer dan 60 vrijwilligers kent De Meevaart een klein bedrijfsbureau dat door 4 vaste medewerkers wordt gerund: een algemeen manager, een medewerker administratie tevens de beheertechnicus onderhoud, een medewerker voor het secretariaat en administratieve ondersteuning en een medewerkster ICT. Alle betaalde krachten verrichten ook vrijwilligerswerk bij de Meevaart. In het bedrijfsbureau zijn ook 5 vrijwilligers actief: de coördinator techniek, de coördinator pasjessysteem, de ondersteuner ICT, de ondersteuner financiële administratie en de ondersteuner communicatie.

Ben je geïnteresseerd in een vrijwilligersfunctie bij De Meevaart? Lees onze brochure en neem contact met ons op.