headerbeeld

Gedragen door vrijwilligers

Werken in De Meevaart

 

De Meevaart is een uniek community centrum in de Indische Buurt waar bewoners met diverse achtergronden, interesses, nationaliteiten, leeftijden en seksen hun plek kunnen vinden en activiteiten uitvoeren. Een plek waar bezoekers, gebruikers en medewerkers zich eigenaar voelen van het gebouw en hun best doen om de faciliteiten en de organisatie te verbeteren en de sfeer in de buurt beter te maken en te houden.

In de Indische buurt wonen bijna 23.000 mensen. Mensen met 183 nationaliteiten leven bij elkaar en komen elkaar tegen in onder meer het buurtcentrum De Meevaart. De Meevaart heeft behalve fysieke ruimtes ook een sfeer nodig waarin iedereen zich thuis voelt. Hiervoor is de inzet van de vrijwilligers enorm van belang. De Meevaart wordt gedragen door vrijwilligers want zonder de tomeloze inzet van jaarlijks zo´n 60 vrijwilligers kan De Meevaart niet bestaan. Door hun bijdrage is het mogelijk om De Meevaart 90 uur in de week open te houden voor de vele bewonersinitiatieven.

Vrijwilligers zien De Meevaart als hun huis en ervaren de Meevaart als een grote familie. Ze voelen zich verantwoordelijk voor De Meevaart, zijn alert en zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. Ze voelen zich gewaardeerd en krijgen complimenten voor wat ze doen. Waarden als hoffelijkheid en dienstbaarheid zijn erg belangrijk.

Functies

Er is veel te doen bij De Meevaart. Op dit moment worden de volgende functies binnen de meevaart uitgevoerd: Algemeen manager, administratief medewerker, beheerder, beheertechnicus onderhoud, bestuurslid, coach, communicatie medewerker, coördinator beheer, coördinator keuken, coördinator kunstenaars community, filmmaker, fotograaf, kok bij het buurtrestaurant, leermeester, ontwikkelaar, ondersteuner techniek leer-werk bedrijf, schoonmaker, systeembeheerder, technisch beheerder, technische ondersteuner, Thai Chi docent, voetbalcoach en verzorger flora. Voor ieder wat wils dus.

 

Bedrijfsbureau

Naast de meer dan 60 vrijwilligers kent De Meevaart een klein bedrijfsbureau dat door 4 vaste medewerkers wordt gerund: een algemeen manager, een medewerker administratie tevens de beheertechnicus onderhoud, een medewerker voor het secretariaat en administratieve ondersteuning en een medewerker ICT. Alle betaalde krachten verrichten ook vrijwilligerswerk bij de Meevaart. In het bedrijfsbureau zijn ook 5 vrijwilligers actief: de coördinator techniek, de coördinator pasjessysteem, de ondersteuner ICT, de ondersteuner financiële administratie en de ondersteuner communicatie.

Ben je geïnteresseerd in een vrijwilligersfunctie bij De Meevaart? Lees onze brochure en neem contact met ons op.