Training wederzijds begrip

De Meevaart wilt zoveel mogelijk een inclusieve voorziening zijn. Een voorziening voor alle buurtbewoners. Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn van harte welkom en we proberen de toegankelijkheid zodanig te vergroten dat lichamelijke beperkingen geen belemmering zijn voor het gebruik van de faciliteiten. Deze belemmeringen zijn niet alleen in fysieke sfeer een aanpassing van het gebouw maar ook de manier waarop mensen met en zonder beperkingen met elkaar omgaan. Daarom hebben we in samenwerking met Mw. Inge Tramm en Dhr. Dror Cohen Rapoport van werkgroep toegankelijkheid Onbeperkt Oost en Dhr. Abdessamad Aamir coördinator van beheer in de Meevaart een training georganiseerd voor mensen zonder lichamelijke beperking om zich in te kunnen leven in het leven van mensen met een beperking. Doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een rolstoel geven training aan vrijwilligers van de Meevaart en andere geïnteresseerden hoe een persoon met lichamelijke beperking de Meevaart ervaart. In een dialoog worden de denkbeelden over elkaar gedeeld en middels hulpinstrumenten worden diverse lichamelijke beperkingen gesimuleerd.