headerbeeld

Ruimte voor ideeën

De Meevaart

 

In De Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van je ideeën centraal. De Meevaart is een broedplaats. Een plek waar je met nieuwe gedachten kan experimenteren en je nieuwe wegen kunt vinden voor een meer harmonieuze en solidaire samenleving. Waar je mogelijkheden centraal staan en niet je belemmeringen. Waar je eigen belang en collectief belang kan samen laten gaan.

De Meevaart is de huiskamer van de buurt. Mensen lopen er binnen voor een kop koffie, om elkaar te treffen of de krant te lezen. Om er te werken, te eten, te ontspannen en om zichzelf te kunnen zijn samen met anderen.

Bewonersorganisaties en initiatieven kunnen in De Meevaart ruimten gebruiken voor eigen activiteiten en in en om De Meevaart heeft zich een community gevormd van waaruit nieuwe initiatieven voor activiteiten genomen worden.

De Meevaart heeft een theaterzaal, een bewegingsruimte en op de begane grond een grote keuken waar wekelijks door verschillende groepen gekookt wordt. Verder is er een aantal grotere en kleinere ruimtes waar vaste gebruikers wekelijks hun activiteiten uitvoeren maar die ook verhuurd worden voor workshops, cursussen, congressen, vergaderingen of boekpresentaties.

We zijn heel benieuwd naar jou als bewoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een organisatie en gaan graag in gesprek met je over mogelijkheden om elkaar te helpen en te versterken. Neem contact met ons op of loop even binnen!

 

A space for ideas

Taking part in things, meeting each other, learning, developing yourself and putting your ideas into practice are at the heart of the Meevaart. 

The Meevaart is a fertile breeding ground, where you can experiment with original ideas and find new paths to a more harmonious and cohesive modern society. It is a place where your potential, not your limits take centre stage, and where your own interests and collective interests meet and come together. 

The Meevaart is the neighbourhood living room. People drop in for a coffee, meet each other, or just read the paper. Some come here to work, grab a bite to eat, relax, or just to enjoy some company.

Residents' organisations and initiatives can find room in the Meevaart for their own activities, and a community has formed in and around the Meevaart, where new ideas for activities are formed.

The Meevaart has a theatre hall, a gymnasium, and a large kitchen on the groundfloor where different groups cook every week. There are also a number of other rooms, large and small, where regular users can carry out their activities, but can also be hired for workshops, courses, conferences, meetings or book presentations.

We are interested in you as a resident, entrepreneur, or representative, and are happy to meet and talk about how we can help and strengthen each other. Contact us, or just drop in!