De Meevaart is een community centrum, we bieden ruimte aan diverse partners die aanbod en activiteiten voor de buurt organiseren. Daarnaast zijn we een ontmoetingsplek voor de buurt en staan meedoen en ontwikkeling centraal.

We zijn erkend leerbedrijf en bieden stageplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
De meeste studenten die bij ons stage lopen zijn volwassenen die een mbo 1 of 2 opleiding volgen.
Ze doen praktijk ervaring op en helpen mee met de dagelijkse gang van zaken binnen De Meevaart.
Ze worden tijdens hun stage begeleid door een ervaren leermeester en praktijkbegeleider.
Deze hebben een coachende functie en begeleiden de studenten bij het uitvoeren van de stage en bij de praktijkopdrachten vanuit hun opleiding.

Meer weten over de mogelijkheden om stage lopen bij het Leerbedrijf van De Meevaart, stuur een e-mail naar info@meevaart.nl