Doorstroom-Home

Opvang voor kwetsbare groepen

De Meevaart Ontwikkel Groep (MOG) beheert voor bewoners belangrijk vastgoed in de Indische Buurt, faciliteert bewonersinitiatieven, biedt werkervaring en scholingsplaatsen en versterkt de buurteconomie. Blijven ontwikkelen, het experiment niet schuwen is het motto. Ook zijn we bezig met thema’s als de buurtbalie, maatschappelijk aanbesteden, de versnellingszone en Doorstroom-Home.

Doorstroom-Home is een zelfstandig project dat in samenwerking met de Alliantie opvang en ondersteuning biedt aan kwetsbare groepen die niet of nog niet in aanmerking kunnen komen voor reguliere hulp. Mensen die door bijvoorbeeld werkloosheid, scheiding en/of schulden hun woning hebben moeten opgeven, kunnen in aanmerking komen voor Doorstroom-Home. Huizen die op de nominatie staan om gerenoveerd of gesloopt te worden, worden hiervoor tijdelijk ter beschikking gesteld. Inmiddels hebben tientallen mensen van deze kleinschalige mogelijkheid gebruik gemaakt.

Doorstroom-Home is een bewonersinitiatief. De initiatiefnemers hebben grotendeels een opleiding in de hulpverlening. Doorstroom-Home wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting MOG. Doorstroom-Home is nadrukkelijk neergezet als een pilot. Ambitie van Doorstroom-Home is om bewoners uit de Indische Buurt, die tijdelijk zonder woonruimte zitten en hulp nodig hebben, te ondersteunen dichtbij het eigen netwerk.