De Staat van de Indische Buurt

Hoe staat de buurt ervoor? Geef op belangrijke themagebieden zélf aan wat er speelt, wat goed gaat en wat beter kan. Voor alle bewoners, ondernemers en professionals in de buurt.

Doe jij ook mee? Mail naar lotte@meevaart.nl


De 14 thema's

 • BEWONERS EN WONINGMARKT

Wie wonen er in de buurt en hoe zit het met de woningmarkt?

 • WELZIJN

Hoe is het gesteld met het welzijn van de bewoners? Hoe gelukkig en tevreden zijn ze? En op welke manier kan de buurt zich ontwikkelen tot een welvarende gemeenschap?

 • BUURTECONOMIE

Hoe staat het met de economische activiteit in de buurt?

 • DUURZAAMHEID

Wat wordt er in de buurt gedaan aan de energietransitie? Hoe staan we ervoor? Wat zijn goede voorbeelden?

 • MOBILITEIT - VERKEER EN VERVOER

Hoe komen mensen de buurt in en hoe gaan ze er uit?

 • GEZONDHEID EN ZORG

Hoe is het gesteld met de gezondheid en zorg in de buurt? Zijn er bevolkingsgroepen zwaarder getroffen door de corona pandemie? Voelen mensen zich eenzaam in de buurt? Hebben veel mensen last van overgewicht? Bewegen wij voldoende? Is er voldoende hulp en zorg in de buurt?

 • ONDERWIJS

Hoe wordt er gewerkt aan betere onderwijsmogelijkheden? Wat willen de leerkrachten en de scholen? Hoe zijn ouders daarbij betrokken?

 • WERK EN STAGE

Welke initiatieven helpen meer mensen aan het werk? Welke uitdagingen moeten we aanpakken?

 • ARMOEDE

Hoe kan armoede worden bestreden?

 • MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE

Hoe goed zijn de sociale contacten in de buurt? Hoe ontwikkelt het vrijwilligerswerk en het aandeel mantelzorgers in de buurt? Hoe inclusief en divers zijn wij?

 • VRIJETIJD

Hoe tevreden is de buurt met de vrijetijdsbesteding buitenshuis en thuis? Zijn er voldoende activiteiten voor cultuur, sport, hobby en vakantie?

 • POLITIEKE PARTICIPATIE / LOKALE DEMOCRATIE

In welke mate is de buurt geïnteresseerd in politiek en verkiezingen? Hoeveel vertrouwen is er in de overheid? Heeft de buurt voldoende invloed op wat er voor de buurt wordt besloten? Hoeveel mensen zetten zich voor de buurt in?

 • LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID

In welke mate komt criminaliteit in de buurt voor? Worden buurtbewoners hiertoe aangetrokken?

 • VERTROUWEN IN DE TOEKOMST

Hoeveel vertrouwen is er in de toekomst? En zijn er verschillen in het vertrouwen tussen de meest en minder kwetsbare buurtbewoners?


Wat willen we bereiken?

Een helder beeld van hoe de Indische Buurt ervoor staat, dat is wat we willen!

Dit beeld ontstaat alleen als actieve bewoners, ondernemers en professionals zelf de uiteindelijke staat opmaken.

Van november 2022 tot mei 2023 geven we betekenis aan feiten en cijfers per thema, werken we aan opgaven en uitdagingen en formuleren we gezamenlijke ambities voor de toekomst.

Hoe is het leven in de Indische Buurt? Waar gaat het goed en waar moet het beter? Verschilt hoe jij de buurt ervaart met de cijfers?

Door deel te nemen aan een thema en gezamenlijk acties te formuleren kun je invloed uitoefenen op de staat van de buurt. Zien we over 2 jaar een ander beeld door onze acties?


Hoe nu verder?

Stap 1 | sept-okt 2022

We hebben steun van gemeente en stadsdeel. Zij willen het initiatief niet alleen voorzien van cijfers en gegevens maar ook de organisatie ondersteunen, zonder die naar zich toe te trekken.

Stap 2 | nov 2022

Een startbijeenkomst. We kijken of er voldoende enthousiasme en energie is voor het idee en bespreken wat de beste aanpak is en wat daarvoor nodig is. Per thema worden er één of meerdere 'trekkers' of 'sleutelfiguren' aangewezen en een eerste opzet per thema geschetst.

Stap 3 | nov 2022 t/m feb 2023

Elke themagroep van buurtbewoners, ondernemers en professionals formuleren hun ambitie en kijken hoe het gemeentelijk beleid hierbij past. Plannen worden uitgeschreven, acties op touw gezet, onderling overleg georganiseerd en benodigde middelen geïnventariseerd. Iedere thema groep wordt ondersteund door een journalistiek schrijver en een onderzoeksadviseur.

Per thema wordt zo o.a. duidelijk:

 • Hoe wordt er aangekeken tegen de kerncijfers van de gemeente?
 • Welke meest prangende kwesties hebben aandacht nodig?
 • Welke personen en organisaties moeten we betrekken?
 • Wat wordt verwacht van de samenwerking onderling?

Stap 4 | mrt 2023

Een week van actie. Medio maart wordt een week georganiseerd waarin per thema presentaties plaatsvinden, workshops worden georganiseerd, actieplannen gesmeed etc.

Stap 5 | mrt/april 2023

We werken aan de schriftelijke uitkomsten, gebundeld in De Staat van de Indische Buurt. Deze presenteren we aan buurtbewoners en bestuurders.

 •  We won’t send you spam. Unsubscribe at any time.