Huisvesting statushouders

Lokaal initiatief voor inburgering en integratie

In de Minahassastraat wonen in een pand van Ymere sinds 1 april 2017 16 jonge statushouders. Het is een initiatief van enkele bewoners uit de Indische Buurt, ondersteund door De Meevaart Ontwikkelgroep en in samenwerking met Gastvrij Oost en stichting Veranders. De bewoners zijn tussen de 20 en 27 jaar en afkomstig uit Eritrea, Iran, Syrië, Irak, Oeganda en Tibet. In afwachting van hun definitieve woning in Amsterdam beginnen deze statushouders alvast met het kennismaken en meedoen aan het buurtleven.  Het fysieke en sociale beheer van het project ter bevordering van inburgering en integratie in de Minahassastraat is in handen van De Meevaart en wordt verricht door vrijwilligers. We gaan hierbij uit van devolgende standpunten:

  • We creëren een optimale situatie waarin 16 jonge statushouders hun vleugels kunnen uitslaan en vanuit eigen kracht kunnen komen tot zelfstandigheid in hun nieuwe habitat;
  • De jonge statushouders worden begeleid door professionals van Vluchtelingenwerk en de WPI.
  • De buurtgenoten en vrijwilligers van De Meevaart fungeren als coach/buddy;
  • Vrijwilligers uit de wijk zijn geen begeleiders maar buren;
  • De buurt fungeert als een netwerk en vangnet;
  • Er wordt nadruk gelegd op burgerschap en buurschap;
  • Deze wijze van opvang vergroot de kansen en mogelijkheden van de statushouders en draagt bij aan hun integratie in de buurt en in de stad;
  • Coaching door mensen met een vluchtelingen achtergrond is effectief en wordt daarom gestimuleerd; De Meevaart is als rechtspersoon belast met dit project.

 

Gastvrij Oost

Vluchtelingenwerk Nederland

Stichting Veranders