Buurtbalie

Maak je buurt!

De meevaart faciliteert maatschappelijke- en burgerinitiatieven, we zorgen er samen voor dat er voor alle buurtbewoners een plek is in De Meevaart, in de buurt, in de samenleving. Naast het faciliteren vinden we het belangrijk om bewoners en organisaties met elkaar te verbinden. Verbinding en samenwerking zijn nodig om de kans van slagen van je idee of activiteit te verstevigen en te vergroten. Verbinding is ook nodig om buurtbewoners betrokken en actief te krijgen en te houden. Meedenken en -praten is ontzettend belangrijk als je een betere samenleving wilt creëren.

Door onderdeel uit te maken van de communities in jouw buurt en je actief in te zetten voor de lokale democratie bereik je meer en kun je meer invloed uitoefenen op hoe jouw buurt er uit gaat zien en wordt beheerd.

Bij een community gaat het over zelfbeheer, nieuwe verdienmodellen en over nieuwe combinaties van sociaal ondernemerschap. Vanuit De Meevaart willen we daaraan bijdragen, bijvoorbeeld via de programma’s in samenwerking met Pakhuis de Zwijger. Hoe zorg je voor een goed platform voor dit soort bewonersinitiatieven, zodat anderen er op hun beurt weer gebruik van kunnen maken? We willen niet alleen professionele ontwikkeling ondersteunen, maar ook zelf organisatie en ondernemerschap van bewoners een platform geven.

Om deze verbinding te bevorderen organiseren wij in 2018 een aantal bijeenkomsten over de verandering van het bestuurlijk stelsel en effecten hiervan voor de toekomst van de Indische buurt en de lokale democratie. Mocht je jouw ideeën voor willen leggen of met ons willen bespreken wat jij kunt doen voor de buurt? Neem dan contact met ons op.