In Uncategorized

Per 1 juli 2021 ontstaat er een vacature in het bestuur vanwege het vertrek van onze voorzitter. Wij streven naar een divers bestuur. Om die reden zijn we op zoek naar een vrouwelijke voorzitter die aan onderstaand profiel voldoet.

Profiel voorzitter
In de kern komt het hierop neer: je hebt ervaring als voorzitter, je bent een verbinder en weet hoe jij een organisatie als de Meevaart kunt vertegenwoordigen en beschikt over een helikopterview. Ook ben je in staat om grote groepen toe te spreken.
Daarnaast:
– onderschrijf je het doel en de missie van de stichting Meevaart
– heb je een visie op hoe het doel van de stichting Meevaart kan worden gerealiseerd
– ben je een teamspeler
– beschik je over strategische, tactische en communicatieve vaardigheden
– beschik je over kennis van het sociaal domein en de context waarbinnen de Meevaart opereert
– heb je een relevant netwerk waarvan bij voorkeur gemeentelijke en politieke vertegenwoordigers (Amsterdam-Oost en/of centrale stad) deel uitmaken
– heb je een hbo werk en denkniveau
– en ben je actief in of voel je je betrokken bij de Indische Buurt.

De Sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM)
De besluitvorming over het beleid van de Meevaart verloopt sinds een paar maanden volgens de SKM. Al doende leren we hoe dit werkt en bepalen we met elkaar de kringstructuur, zodat iedereen op democratische wijze mee kan doen.

De nieuwe voorzitter draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de SKM.

Het huidige bestuur van Stichting Meevaart bestaat uit zes leden:

– Mária van Veen, voorzitter
– Herbert Koobs, secretaris
– Jan Benjamens, penningmeester
– Douwe Veenstra, algemeen bestuurslid
– Guido Rooijackers, algemeen bestuurslid
– Manuella van Baar, aspirant bestuurslid

Het bestuur komt 6 – 7 keer per jaar bijeen. De tijdsbesteding voor de voorzitter is ongeveer een half dagdeel per twee weken.

Procedure
Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan het profiel van de voorzitter, klim dan in de pen
en stuur per mail een brief en CV naar de interim manager Tim Doornewaard: tim@meevaart.nl.

Belangstellenden krijgen informatie toegestuurd en worden uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met een commissie van het bestuur bestaande uit de secretaris Herbert Koobs en de bestuursleden Douwe Veenstra en Manuella van Baar.
De commissie stelt een voordracht op voor het bestuur. Vervolgens vindt er een kennismakingsgesprek met het bestuur plaats.

Download hier de vacature als PDF.

 

De Stichting Meevaart heeft als doel:

a. het ontwikkelen en bevorderen van optimale bewonersparticipatie in de Indische Buurt te Amsterdam;

b. opkomen voor- en versterken van bewoners in een kwetsbare positie;

c. het faciliteren van initiatieven om zo in de door de stichting beheerde gebouwen ruimte te bieden aan de ambitie van bewoners en het ontwikkelen van de potentie van bewoners, hun organisaties en de bedoelde wijk;

d. het scheppen van nieuwe verhoudingen tussen overheid, welzijnswerk en bewoners in de Indische Buurt, in samenspraak met de bewoners van deze buurt, de lokale overheid en de betrokken instellingen;

e. het beheren van maatschappelijk vastgoed door bewoners en stagiairs en hen hiervoor te kwalificeren en te faciliteren.

Recent Posts