Ruimte Aanvragen
De Meevaart is bedoeld als ruimte voor de buurt. Buurtgroepen hebben dan ook voorrang bij gebruik. We proberen daarbij zoveel mogelijk verschillende groepen een ruimte te bieden waarbij we ook letten op een variatie aan activiteiten. Als hun activiteiten passen in wat het stadsdeel omschreven heeft als bijdragend aan de versterking van het sociaal domein  (VSD-criteria) dan wordt de ruimte zonder kosten beschikbaar gesteld.Wel moeten buurtgroepen – net zo als alle andere groepen – gewoon een ruimte aanvragen. Een groep die een ruimte ‘zonder kosten’ gereserveerd heeft, maar zonder bericht niet gebruikt, betaalt een boete van 50% van de huurtarieven. Voor instellingen, groepen en initiatieven die niet onder de VSD-criteria vallen maar wel een sociale

functie hebben gelden de volgende tarieven.

Per dagdeel: theaterzaal en conferentieruimte een tarief van €150,-

Per dagdeel: atelier 1 en 3, lesruimte 1 en 2 een tarief van € 75,-

Per dagdeel: lesruimte  3 en de restaurantruimte een tarief van € 60,-

Per dagdeel: de keuken een tarief van € 150,-

De sportruimte en de theaterruimte worden ook per uur verhuurd. Tarief is dan € 37,50 per uur.

Deze tarieven worden gehanteerd bij incidentele verhuur. Met ons valt te praten over aangepaste tarieven bij meer langdurig gebruik. We ontmoedigen het gebruik van de Meevaart voor activiteiten die niet aansluiten bij onze doelen. Maar we moeten ook onze begroting sluitend zien te krijgen. Verhuur aan derden is dus mogelijk. We hanteren daarbij het dubbele tarief. Als regel wordt de Meevaart niet verhuurd voor feesten en partijen. Als dat wel gebeurt hanteren we daarvoor het dubbele tarief met een extra toeslag voor schoonmaak. Maar we zijn heel terughoudend in verhuur voor feesten en partijen. Daarvoor zijn meerdere redenen:

  • De Meevaart ligt in een woonbuurt en we willen geen geluidsoverlast veroorzaken
  • We werken grotendeels met vrijwilligers
  • We gaan s’ avonds om 22.30 uur dicht