Over Ons[qa cat=Zelfbeheer]

De Meevaart was tot 2010 in beheer van een welzijnsinstelling. Na een ingrijpende verbouwing is het gebouw in december 2011 opnieuw open gegaan. Het Stadsdeel koos voor een nieuwe koers en vroeg een groep actieve bewoners om het beheer in eigen handen te nemen. Om de overdracht mogelijk te maken is een stichting opgericht, de Stichting Meevaart Ontwikkel Groep (MOG). Bij haar aantreden heeft het bestuur van aangegeven dat dit een tijdelijke situatie is.

Pierre Mehlkopf, directeur van de MOG verwoordt het als volgt:

“We zien de Meevaart als een sociaal experiment. Tenminste dat was ons idee toen we besloten de uitdaging aan te gaan en vorm te geven aan de Meevaart buiten de kaders van de klassieke welzijnsinstellingen om. Het experimentele ligt niet alleen in de vraag of dat mogelijk is, maar ook of het voor de bewoners, gebruikers en financiers een duidelijke meeropbrengst heeft. [….] In de alledaagse praktijk zijn we niet met die vraag bezig. Daar maken we geen tijd voor. Misschien is dat ook wel de enige manier om die vraag te beantwoorden: door het gebouw open te stellen voor gebruik, door te doen wat nodig is en telkens opnieuw met iedere bezoeker het gesprek aan te gaan over wat de Meevaart wil zijn en kan zijn, maar vooral over wat de bezoeker verwacht, wil en kan.”

De zoektocht naar een manier waarop de buurt zeggenschap kan hebben over de eigen voorzieningen gaat gewoon verder. Een eind 2013 gestarte poging om dat vorm te geven door een coöperatieve vereniging op te richten heeft niet gebracht wat er van gehoopt werd. De vereniging is inmiddels opgeheven, maar de zoektocht gaat door.

Bij de Meevaart hebben we een aantal vaste uitgangspunten, die we graag met je delen.

1- De Meevaart faciliteert sterk voor zwak en zwak voor sterk: activiteiten door en voor kwetsbare bewoners.

2- De Meevaart staat open voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Er is geen ruimte voor uitsluiting op basis van geloof, filosofische of politieke overtuiging, seksuele voorkeur, lichamelijke of mentale beperkingen, en gangbare normen en/of waarden in het algemeen.

3- Activiteiten die integratie bevorderen (uiteenlopende doelgroepen, samenwerking mensen met en zonder beperking), hebben voorrang in de Meevaart.

4- Bij toewijzing van ruimte gaan activiteiten door en vanuit de buurt vóór commerciële activiteiten.

5- Gelijksoortige activiteiten worden zoveel mogelijk gezamenlijk uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar samenwerking tussen de organisaties die deelnemen in de Meevaart, met het oog op afstemming van de activiteiten op elkaar en op andere voorzieningen in de buurt, en vooral ook op wederzijdse versterking.

6- De Meevaart als geheel moet zich door haar programmering laten zien als een voorziening voor alle groepen en organisaties in de buurt.

De stichting Meevaart Ontwikkel Groep (MOG) beheert voor bewoners belangrijk vastgoed in de Indische Buurt, faciliteert bewonersinitiatieven, biedt werkervaring en scholingsplaatsen en wil de buurteconomie versterken.  Het begon met het in beheer nemen van de Meevaart, daarna volgde al snel de Evenaar. Nu worden ook de buurtgebouwtjes Batavia en Gerardus Majella door de MOG beheerd. Blijven ontwikkelen, het experiment niet schuwen is het motto. Ook zijn we bezig met thema’s als de buurtbalie, maatschappelijk aanbesteden, armoedebestrijding, de buurtagenda, de buurtbegroting en de lerende wijk. Dat allemaal met als oogmerk om de zeggenschap van bewoners over de buurt te versterken.

Voor de liefhebbers hierna

Inhoudelijke verhalen over het werken in en vanuit de Meevaart zijn te vinden onder Working Papers, elders op deze site.

We doen niet aan het maken van aparte beleidsplannen. We zijn immers vooral een facilitaire organisatie. We bieden ruimte aan bewonersinitiatieven en we ondersteunen bewoners die activiteiten willen opzetten. Dat blijft elk jaar hetzelfde. Ook geven we dat vorm door het bieden van leerwerkervaringsplaatsen. Ook dat doel is opgenomen in de statuten.

De stichting kent een raad van Toezicht model. Kees Boersma en Ruud Fiere zijn nu de leden van deze raad. Pierre Mehlkopf is de tijdelijk directeur-bestuurder van de stichting.

meevaart1

In de Meevaart staan meedoen, elkaar ontmoeten, leren, jezelf verder ontwikkelen en het in de praktijk brengen van je ideeën centraal. De Meevaart was ooit een schoolgebouw dat later in gebruik is genomen als buurthuis. Het gebouw wordt nu beheerd door de MOG. Bewonersorganisaties kunnen hier ruimte gebruiken voor eigen activiteiten. In en om de Meevaart heeft zich ook een community gevormd, van waaruit nieuwe initiatieven voor activiteiten genomen worden.

De Meevaart heeft een theaterzaal, een bewegingsruimte en op een de begane grond een grote keuken waar wekelijks door verschillende groepen gekookt wordt. Verder is er een aantal grotere en kleinere ruimtes waar vaste gebruikers wekelijks hun activiteiten uitvoeren maar die ook verhuurd worden voor workshops, congressen, vergaderingen of boekpresentaties.

De Meevaart is ook de huiskamer van de buurt. Mensen lopen er binnen voor een kop koffie, om elkaar te treffen of de krant te lezen. Zzp-ers

komen om te werken en maken graag gebruik van het wifi-netwerk.