Meedoen[qa cat=meevaart]
De Meevaart is er voor en door bewoners. Bijna alle activiteiten die in de Meevaart plaatsvinden worden georganiseerd vanuit de vele bewonersorganisaties die in onze wijk actief zijn. Wat we wel doen is het organiseren van het beheer van het pand. Dat betekent een veelheid aan taken uiteenlopend van het toewijzen van ruimtes, organiseren van schoonmaak, regelen van catering, inrichten van ruimtes, verzorgen van de techniek tot aan het beheer van de bar en het – indien nodig – ondersteunen van organisaties bij hun activiteiten. We kunnen dat doen dankzij de inzet van veel vrijwilligers, maar ook doordat we een groot deel van de taken hebben ondergebracht in een leer-werktraject. Bewoners krijgen hier de kans om een opleiding tot facilitair medewerker op MBO2 niveau te volgen in combinatie met het opdoen van werkervaring in de Meevaart. Voor de Meevaart zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers voor het beheer. Interesse? Stuur een mailtje of kom gewoon even langs.
Er gebeurt veel in de Meevaart. Het centrum is in korte tijd uitgegroeid tot een ontmoetingsplaats voor bewoners die actief betrokken zijn bij de buurt. Uit die ontmoetingen groeien op hun beurt weer nieuwe initiatieven. Volg onze aankondigingen van activiteiten of abonneer je op onze nieuwsitems via facebook.
Het overgrote deel van de activiteiten in de Meevaart wordt georganiseerd vanuit een van de vele bewonersorganisaties. Voor een overzicht kijk op activiteiten of ga naar de Indische buurtbalie
Er gebeurt veel in onze buurt. Niet alleen in de Meevaart maar op tal van locaties in de wijk. Op www.indischebuurtbalie.nl vind je een overzicht van alle activiteiten en de contactgegevens van de organisaties.
Maar de buurtbalie wil meer zijn dan alleen een agenda. Het kan een hulpmiddel zijn voor tal van organisaties om de eigen activiteiten beter zichtbaar te maken, het is een hulpmiddel voor die bewoners die wel iets willen doen, maar nog onvoldoende weten wat er allemaal mogelijk is in de buurt. En daarmee helpt de buurtbalie om verbindingen te leggen tussen mensen en zo de buurt te versterken. Dan kan de buurtbalie echter niet alleen. Belangrijk is dat zoveel als mogelijk organisaties hun activiteiten bekend maken op de buurtbalie. Vanzelfsprekend vragen we dat ook van de organisaties die in de Meevaart activiteiten doen.