ActiviteitenActiviteiten in de Meevaart – van bewoners voor bewoners.

De Meevaart is er voor en door bewoners. Bijna alle activiteiten die in de Meevaart plaatsvinden worden georganiseerd vanuit de vele bewonersorganisaties die in onze wijk actief zijn. Wij houden ons zelf vooral bezig met het organiseren van het beheer van het pand. Dat betekent een veelheid aan taken uiteenlopend van het toewijzen van ruimtes, organiseren van schoonmaak, regelen van catering, inrichten van ruimtes, verzorgen van de techniek tot aan het beheer van de bar en het – indien nodig – ondersteunen van organisaties bij hun activiteiten. We kunnen dat doen dankzij de inzet van veel vrijwilligers, maar ook doordat we een groot deel van de taken hebben ondergebracht in een leer-werktraject. Bewoners krijgen hier de kans om een opleiding tot facilitair medewerker op MBO2 niveau te volgen in combinatie met het opdoen van werkervaring in de Meevaart.

We vragen van alle organisaties die ruimte gebruiken in de panden die door ons beheerd worden om hun activiteiten te melden op de Buurtbalie en daar ook meer informatie te bieden over het hoe en waarom van de organisatie. Hieronder vind je een beperkt overzicht van de vaste activiteiten die in het eerste halfjaar van 2016 plaatsvinden en waarbij de organisaties de ruimte om niet beschikbaar krijgen. Voor meer informatie over de activiteit wordt je doorgeleid naar Indischebuurtbalie.nl.